Menu

Sprawności

KOLARZ **

 1. Zdobyła/zdobył kartę rowerową lub motorowerową. Umie czytać mapę i posługiwać się busolą.
 2. Zdobyła/zdobył małą brązową Kolarską Odznakę Turystyczną.
 3. Zorganizowała/zorganizował dla zastępu/drużyny zbiórkę popularyzującą turystykę rowerową, przedstawiła/przedstawił na niej sprzęt rowerowy i pamiątki ze swoich wypraw.
 4. Opracowała/opracował plan i przeprowadziła/przeprowadził ciekawą wycieczkę z biwakowaniem, uwzględniając różnice wzniesień i nawierzchni oraz przygotowanie turystyczne uczestników wyprawy rowerowej.

ZNAWCA WŁASNEJ MIEJSCOWOŚCI **

 1. Na podstawie wywiadów z mieszkańcami ustaliła/ustalił najważniejsze wydarzenia w swojej miejscowości w XX wieku.
 2. Dowiedziała/dowiedział się, czy istnieje w jej/jego miejscowości lista honorowych mieszkańców. Wie, kto jest na tej liście i dlaczego.
 3. Przedstawiła/przedstawił historię swojej miejscowości w formie pisanej (artykuł w gazecie) lub ustnej (gawęda na zbiórce).
 4. Zorganizowała/zorganizował wraz z zastępem grę miejską dla drużyny.
 5. Dowiedziała/dowiedział się, jak przedstawia się aktualna sytuacja mieszkańców (gdzie pracują, jak spędzają czas wolny, co robią najmłodsi mieszkańcy itd.).

FOTOGRAF **

 1. Przedstawiła/przedstawił album zdjęć przez siebie wykonanych.
 2. Fotografując, stosowała/stosował prawidłowe ustawienie aparatu i oświetlenia.
 3. Wykonała/wykonał portret osoby lub zjawiska przyrody.
 4. Zorganizowała/zorganizował wystawę fotograficzną w drużynie (szkole, szczepie), prezentując na niej również swoje prace.

REPORTERKA / REPORTER **

 1. Przygotowała/przygotował rzeczowe relacje z biwaku lub obozu drużyny, z uroczystości szkolnej, z wydarzeń mających miejsce w okolicy.
 2. Posługiwała/posługiwał się sprzętem reporterskim (dyktafon, aparat fotograficzny, kamera), przygotowując materiały dla szkolnego (lokalnego) radia, telewizji, gazety.
 3. Napisała/napisał dwa reportaże: na wybrany i na zadany temat. Dobrała/dobrał ilustrujące je rysunki lub zdjęcia. Przedstawiła/przedstawił je w drużynie.