Menu

RAJD FIGILIJNY 2016

28 listopada 2016 - Informacje

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

TERMIN: 16-18 GRUDNIA 2016
MIEJSCE: Otwock
ZGŁOSZENIA: 4 grudnia + zaliczka 30 zł + zgoda rodzica na wyjazd (nieważna bez zgody na przynależność do ZHP)
KOSZT: 60 zł
WYJAZD: piątek, g. 18:18, WARSZAWA-ZACHODNIA (peron 2)
POWRÓT: niedziela, g. 14:30, SZCZĘŚLIWICE

RZECZY DO SPAKOWANIA NA OSOBĘ

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

Ja, niżej podpisany, wyrażam zgodę na uczestnictwo oraz w przypadkach zagrażających zdrowiu hospitalizację i leczenie mojego dziecka ………………………………………………………………………………………, podczas wyjazdu do Otwocka, w dniach 16-18 grudnia, organizowanego przez Szczep 224 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych.

 

WERSJA DO DRUKU

Dodaj komentarz